Výstavby řadových domů byla započata

Po dvou letech příprav se v červenci 2018 začalo se stavebními pracemi na řadových domech v Ostravě Koblově. Výstavba projektu Rezidence Amerika byla oficiálně odstartována.

Plánované ukončení celého projektu výstavby pěti řadových domů je srpen 2019. Počítáme, že první klienti se budou stěhovat do nových domů na konci prázdnin.

Po skrývce ornice a výkopu základových pásů jsme použili zpevněné železobetonové pásy do základů a následně bylo provedeno zalití základové desky betonem.