Stavebni povolení Rezidence Amerika

Na základě Územního rozhodnutí č. 85/R/2018, které vydalo Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava jsme 20.9.2017 dostali kladné rozhodnutí o umístění stavby ,, Výstavby pěti řadových domů – Rezidence Amerika,, na ulici Podsedliště v Ostravě Koblově.

Stavebni povoleni Rezidence Amerika

V tuto chvíli jsme začali pracovat na stavebním povolení a projektové dokumentaci k pěti řadovým domům. Nebyl to lehký úkol. Po necelém roce se nám podařilo získat stavební povolení. Rozhodnutím č. 142/R/2018, vydaném Statutárním městem Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního úřadu dne 27.6.2018 bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Výstavba pěti řadových domů- Rezidence Amerika“ ul. Podsedliště, Ostrava. Koblov na pozemcích parc.č. 1132/6 a 1132/7 v k.ú. Koblov.