Standardy řadových domů

Zemní práce skrývka zeminy, výkop a zásyp pro základové konstrukce a kanalizaci
Základové konstrukce jsou založena na ŽB základových pásech š. 600 a 400 mm a výšky 400 mm, na kterých budou vyskládány tvarovky ztraceného bednění
Základová deska proveden z pokladní beton tl. 150mm vyztužený karisítí 6/100/100mm
Svislé nosné konstrukce proveden z keramického zdiva typu Porotherm Profi DRYFIX
Obvodové stěny proveden z keramických tvarovek typu Porotherm 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm
Vnitřní nosné stěny proveden z keramických tvarovek typu Porotherm 24 Profi DRYFIX tl. 240 mm
Svislé nenosné konstrukce proveden z keramických tvarovek typu Porotherm 11,5 Profi DRYFIX tl. 115 mm
Strop nad 1. NP proveden jako ŽB monolitický trámová do ztraceného bednění od systému Porotherm s nosníky a vložkami MIAKO z betonu C25/30 XC2. Stropy budou celkem 290 mm tlusté a budou křížem vyztužení sítěmi KARI 6/100 x 6/100. Balkón, věnce a překlady budou provedeny současně se stropem nad 1.NP.
Schodiště železobetonová konstrukce  a ocelovým zábradlím, keramická dlažba
Konstrukce střechy provedena z dřevěných lepených I profilů (STEICO) a mezery budou vyplněny TI z minerální vaty záklop – OSB desky
Střešní krytina provedena z hydroizolačních fólií PVC-P uložená na netkané textilii z polypropylenových vláken
Klempířské prvky oplechování atik a okapů z doplňků typu Alkor, žlaby, svody a parapety z pozinkovaného plechu
Vnitřní omítky jsou provedeny jako sádrové hlazené
Vnější omítka zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou
Stropní podhled SDK (pod střešní konstrukcí)
Hydroizolace ležatá hydroizolace na podkladní desce – pásy
Tepelná izolace podlaha – izolační desky , R1, R2 = 100 mm, A1 zateplení střešní konstrukce polystyren tl. 200 mm, R1 a R2 = 300 mm
Okna a balkónové dveře budou hliníková s izolačním trojsklem. Ug=1,1 a Uw=1,0 W/m2K. – šedé barvy
Vstupní dveře budou hliníková s izolačním trojsklem. Ug=1,1 a Uw=1,0 W/m2K. – šedé barvy
Vnitřní dveře Vnitřní dveře budou dřevěné do dřevěných obložkových zárubní typických rozměrů. Zárubně MDF smrk, kulatá hrana, povrch fólie. Dveře kompozitní dřevo, kulatá hrana, výplň papírová voština, povrch foĺie, zámek klasický klíč, základní kování.
Vrata sekční zateplená
Zámečnické konstrukce ocelová zábradlí opatřená nátěrem
Obklady vnitřní – keramické v koupelně do výšky zárubní, na WC do výšky 900 mm
Dlažby keramická dlažba v koupelně, WC
Podlahy ostatní laminátová plovoucí podlaha tl. 6 mm uložená na zvukovou izolaci
Malby bílé Primalex standard
Zařizovací předměty WC kombi, umývadlo, vana, baterie vanová se sprchovým setem, baterie umývadlová, barva zařizovacích předmětů bílá, vývod na pračku
Vodoinstalace plastové rozvody, vodoměrná šachta
Kanalizace odvodnění ze střechy – 2 x lapač střešních splavenin a plastové vedení do šachty, vnitřní kanalizace – PVC potrubí zaústění do šachty
Elektroinstalace měděné vodiče pod omítkou, zásuvky a vypínače barva bílá, datový rozvod, TV rozvod
Hromosvod pozinkované jímače, svody, zemnění
Oplocení, opěrné zídky parcely jsou oploceny drátěným pletivem
Kuchyňská linka není součástí ceny
Vytápění a TUV je navrženo elektrické podlahové topení, nosič je tepla je topný kabel, ohřev TV je zajištěn v zásobníkovém ohřívači OKCE 160– DZ Dražice
Vnější komunikace Příjezdové komunikace budou ze zámkové betonové dlažby tl. 80mm a komunikace pro pěší 60mm.