Hrubá stavba řadových domů

Stavba pěti řadových domů v Ostravě Koblově úspěšně pokračuje dál. Projekt Rezidence Amerika, kterou naleznete na ul. Podsedliště jde podle plánovaného harmonogramu.

Celá hrubá stavba je stavěna z kvalitních materiálů. Obvodové zdi jsou proveden z keramického zdiva typu Porotherm 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm. Vnitřní nosné stěny proveden z keramických tvarovek typu Porotherm 24 Profi DRYFIX tl. 240 mm a svislé nenosné konstrukce proveden z keramických tvarovek typu Porotherm 11,5 Profi DRYFIX tl. 115 mm. Strop nad 1. NP je proveden jako ŽB monolitický trámová do ztraceného bednění od systému Porotherm s nosníky a vložkami MIAKO z betonu C25/30 XC2. Stropy jsou celkem 290 mm tlusté a jsou křížem vyztužení sítěmi KARI 6/100 x 6/100. Balkón, věnce a překlady jsou provedeny současně se stropem nad 1.NP.